میمنت میرصادقی: تفاوت بین نسخه‌ها

{{ب|من مطهّر امیدم و پیک طلوع صبح|چون واپسین ستارهٔ شبهای زندگی}}
{{ب|''آزاده‌''ام رها ز غم و رنج بندگی|شهباز اوج عرشم و جویای زندگی}}
{{ب|نبود مرا ز دهشت طوفان غم هراس|من چیستم؟ سفینهٔ دریای زندگی<ref name="سخنوران نامی معاصر ایران" />}}
{{پایان شعر}}
 
۳۹٬۷۴۷

ویرایش