حسن آتش اصفهانی: تفاوت بین نسخه‌ها

←‏گفتاوردها: ابرابزار
(←‏منابع: اصلاح ارقام)
(←‏گفتاوردها: ابرابزار)
{{ب|بی تو ای غنچه دهانسیر گل و گردش باغ|غنچه سان، تنگدل و سر بگریبانم کرد}}
{{ب|آفرین بر قلم شهد فشانت ''آتش''|که ز شیرین سخنی شهرهٔ ایرانم کرد<ref name="سخنوران نامی معاصر ایران" />}}
{{پایان شعر}}
<center>'''دل و دیوانه'''</center>
{{شعر}}
{{ب|گر بر اوج فلک آن ماه پری‌رو برود|دل دیوانهٔ من در طلب او برود}}
{{ب|طرفه حالی است که خونم شود از دیده روان|چون که از چشم منت خنجر ابرو برود}}
{{ب|تا دهد جام می ات غیرو کنم گریه ز رشک|آب من با تو محال است به یک جو برود}}
{{ب|دید دل خال چو بر روی تو عاشق شد و رفت|اندر آن آتش سوزنده که هندو برود}}
{{ب|ماه آن لحظه تواند زند از روی تو، دم|که سرش در خم چوگان تو چون گو برود}}
{{ب|گر کنم گریه به یاد قد او بر لب جو|سرو را پای به گل تا سر زانو برود}}
{{ب|مدعی کآمدنش زشت به بزم ما بود|رفتنش را نگر ''آتش'' که چه نیکو برود<ref name="سخنوران نامی معاصر ایران" />}}
{{پایان شعر}}
 
۳۹٬۷۴۷

ویرایش