باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
=== گریز از آزادی (۱۹۴۱) ===
* «ضعفِ بیولوژیکی انسان، وضعیتِ فرهنگ انسانی است.»
** «نقلابیِانقلابیِ موفق یک سیاستمدار و ناموفق یک مقصر است.»
 
=== انسان برای خویشتن (۱۹۴۷) ===