باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
== گفتاوردها ==
=== گریز از آزادی (۱۹۴۱) ===
* ضعفِ بیولوژیکی انسان ناشی از وضعیتِ فرهنگیفرهنگ بشرانسانی است.
 
=== انسان برای خویشتن (۱۹۴۷) ===
۵۵۸

ویرایش