باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
=== انسان برای خویشتن (۱۹۴۷) ===
* مرگ تلخیِ سختی است، اما متوجه مرگ بودن بدون متوجه زندگی، غیرقابلِ تحمل است.
 
=== هنر عشق ورزیدن (۱۹۵۶) ===
* «[[عشق]] تنها پاسخِ معقول و رضایت‌بخش به مسئلهٔ وجودِ انسان است.»
۵۵۸

ویرایش