کلمات قصار از امام حسین علیه السلام: تفاوت میان نسخه‌ها