عبدالرضا عزیزی: تفاوت بین نسخه‌ها

{{ویکیپدیا}}
{{پانویس}}
{{ترتیب‌پیش‌فرض:عزیزی، عبدالرضا}}
 
[[رده:اهالی ایران]]
[[رده:پزشکان ایرانی]]
[[رده:پزشکاننمایندگان ایرانی|عمجلس ایران]]
[[رده:نمایندگاناهالی مجلس ایران|عشیروان]]
[[رده:اهالیسیاستمداران شیروان|عایرانی]]
[[رده:سیاستمداران ایرانی|ع]]
۳۹٬۷۴۷

ویرایش