محمدرضا شفیعی کدکنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
*دو چامه زیر از چامه‌های '''محمدرضا شفیعی کدکنی''' به ترتیبی که [[حبیب]] می‌خواند:
 
**بزن باران
{{شعر}}
{{ب|بزن باران بهاران فصل خون است|بزن باران که صحرا لاله گون است}}
{{ب|بزن باران که به چشمان یاران|جهان تاریک و دریا واژگون است}}
{{ب|بزن باران که دین را دام کردند|شکار خلق و صید خام کردند}}
{{ب|بزن باران خدا بازیچه ای شد|که با آن کسب ننگ و نام کردند}}
{{ب|بزن باران به نام هرچه خوبیست|به زیر آوار گاه پایکوبیست}}
{{ب|مزار تشنه جویباران پر از سنگ|بزن باران که وقت لای روبیست}}
{{ب|بزن باران شادی بخش جهان را|به باران شوق و شیرین کن زمان را}}
{{ب|به یام غرقه در خون دیارم|به پا کن پرچم رنگین کمان را}}
{{ب|بزن باران که بیصبرند یاران|نمان خاموش گریان شو به باران}}
{{ب|بزن باران بشوی آلودگی را|ز دامان بلند روزگاران}}
{{پایان شعر}}
**نفسم گرفت از این شهر
{{شعر}}
۳۶

ویرایش