تفاوت میان نسخه‌های «ابن سینا»

جز
ابرابزار
جز (ابرابزار)
* «به راه کوان به قومس رسیدیم و زیارت شیخ [[بایزید بسطامی]] بکردم قدس الله روحه. روز آدینه روز هشتم ذی القعده از آن جا مدتی مقام کردم و طلب اهل علم کردم. مردی نشان دادند که او را استاد علی نسائی می‌گفتند. نزدیک وی شدم. مردی جوان بود سخن به فارسی همی گفت به زبان اهل دیلم و موی گشوده جمعی پیش وی حاضر. گروهی اقلیدس خواندند و گروهی طب و گروهی حساب. در اثنای سخن می‌گفت که بر استاد ابوعلی سینا رحمه الله علیه چنین خواندم و از وی چنین شنیدم. همانا غرض وی آن بود تا من بدانم که او شاگرد ابوعلی سیناست. چون با ایشان در بحث شدم او گفت من چیزی سپاهانه دانم و هوس دارم که چیزی بخوانم. عجب داشتم و بیرون آمدم گفتم چون چیزی نمی‌داند چه به دیگری آموزد.»
** [[سفرنامۀ ناصرخسرو|سفرنامهٔ]] [[ناصرخسرو]]
 
== جستارهای وابسته ==
* [[ابن ابی صادق]]
 
== پیوند به بیرون ==