ویلیام هیگ

سیاست‌مدار بریتانیایی

ویلیام هیگ سیاست‌مدار انگلیسی وزیر امورخارجه بریتانیا از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴.

گفتاوردها

ویرایش
  • «هرکسی که از داعش حمایت می‌کند یا قصد دارد به آن بپیوندد باید بداند که این سازمانی جنایتکار است که مرتکب جنایت‌هایی مانند تجاوز، قتل، تخریب و هر نوع جنایت وحشتناک دیگر شده است.»[۱]

منابع

ویرایش