وزارت صنعت، معدن و تجارت

یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران

این نوشتار یا بخش نیازمند ویکی‌سازی است.
لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه آن را ویکی‌سازی کنید و در پایان این الگو را بردارید.


  • در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره آقای فاطمی‌امین این آمار دادن روی کار آمده‌است که آمار خودروهایی که به کف پارکینگ عودت داده می‌شود همراه با آمار خودروهای تولیدی ارائه می‌شود.
  • وزیرصمت در خدمت دو خودروساز بزرگ کشور است در صورتی که ایشان باید وزیر صنعت باشند نه وزیر دو خودروساز.