وجدان

وجدان، نیروی درونی تشخیص خوب و بد

وجدان

گفتاوردها ویرایش

  • «در امور مربوط به وجدان و اعتقاد، قانونِ اکثریّت نمی‌تواند جایی داشته باشد.»
    • مهاتما گاندی «همهٔ مردم برادرند»، ترجمه:محمود تفضلی، چاپ کمیسون ملّی یونسکو در ایران، ۱۳۴۸، نشر امیرکبیر، ص ۳۰۱ ص ۲۵۵