هیچ‌انگاری

نوعی دیدگاه فلسفی

هیچ‌انگاری یا نهیلیسم مکتبی فلسفی‌ است که به بی‌باوری به یک یا چند از نمودهای مشهور معنای زندگی اشاره می‌کند.

گفتاوردهاویرایش

  • «تهدید بزرگ زندگی بشری پیدایش نوعی هیچ‌انگاری فعال سیاسی و اجتماعی است که حرمت انسان و همبستگی جهان را به مخاطره انداخته است.»
    • محمد خاتمی ۲۴ دسامبر ۲۰۰۱/ ۳ دی ۱۳۸۰؛ «پیام به مناسبت آغاز سال نو میلادی»[۱]

منابعویرایش