هنری لاتام دوهرتی

هنری لاتام دوهرتی (۱۸۷۰–۱۹۳۹) سرمایه دار و تاجر نفت آمریکایی.

گفتاوردها ویرایش

  • « تا آنگاه که نیازمند یادگیری هستی ، دانش آموز بمان ؛ این معنای همۀ زندگی ات است ». [۱]

منابع ویرایش