هلند

کشوری در شمال غربی قارهٔ اروپا

هلند سرزمین بنیانی پادشاهی هلند است؛ کشوری پرتراکم جمعیتی در اروپای غربی با سه جزیره در کارائیب است.

درباره ویرایش

  • «پرچم  : در اوایل قرن هفدم م. مردم هلند با رهبری ویلیام اورنج، عَلَم استقلال از اسپانیا برافراشتند و در این طغیان علیه اسپانیایی‌ها از پرچمی استفاده کردند که شامل سه رنگ نارنجی، سفید و آبی بود'  . بعدها رنگ نارنجی به رنگ قرمز تبدیل شد ، زیرا رنگ قرمز در دریاها برای کشتیرانی مناسب و دیدنی‌تر از رنگ نارنجی بود؛ رنگ‌های قرمز، سفید و آبی در پرچم کشور هلند سمبل آزادی به شمار می‌آیند.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع ویرایش

  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۲۴۴.