هلالی جغتائی

بَدرالدین هلالی جغتائی (؟ -۱۴۷۰م) شاعر فارسی‌زبان.

گفتاوردهاویرایش

  • «دُرِّ دریای سرمدست علی/جانشین محمدست علی//اسدالله سرور غالب/شاه مردان علی ابوطالب.»[۱]

منابعویرایش