هشتمین سفر سندباد

هشتمین سفر سندباد نمایشنامه‌ای از بهرام بیضایی است از سالِ ۱۳۴۳.

از متنِ کتابویرایش

  • شعبده‌باز: امروز پایان عمرها از دست من بیرون است. هر گاه سروقت تنابنده‌ای می‌روم می‌بینم که پیش از رسیدن من او پایان یافته است؛ به دست یک میرنده‌ی دیگر! گاهی به دست یک دوست!
    • نسخهٔ دیوان نمایش[۱]

دربارهٔ نمایشنامهویرایش

  • . . . یک کس دیگری هم به اسم خودش چاپ کرد. حتا این را هم نگفت که همچین چیزی هم بوده. از آن بامزه‌تر اینکه، چون نمایشنامه را سرسری نوشته بودم، اسم یک پرسناژ را دو جور آورده بودم. یکیش رجب یکیش وهب. اما کسی که بعدها هشتمین سفر سندباد را نوشت آنها را جدا کرد و یکی را دو تا حساب کرد!
  • هشتمین سفر سندباد . . . به نظر من بهترین پیس دنیاست.
  • من در نمایش‌نامه‌های خارجی هم چنين غنایی نديدم. حتی شکسپیر که او هم نثرش ممکن است مسجع نباشد اما شعرگونه است به اين غنا نيست.

منابعویرایش

  1. ص. ۳۶۸
  2. ناتل خانلری، پرویز. «هدایت یک تیپ منحصر به فرد بود». دنیای سخن، ش. ۳۴ (مهر ۱۳۶۹): ۸-۱۰. 
  3. جوانمرد، عبّاس. «دیروز روی صحنه‌ی اکنون». آزما، ش. ۱۰۲ (خرداد ۱۳۹۳): ۱۳-۲۲. 
  4. پرتوی، نصرت. «زن، شعر همیشه‌ی آثار بیضایی». آزما، ش. ۱۰۹ (فروردین ۱۳۹۴): ۱۸-۱۹.