هاله شکرالله (۱۹۵۴) سیاستمدار مصری.

گفتاوردها

ویرایش
  • «من آرزوی و جاه‌طلبی برای رسیدن به مقامی بالاتر از رهبری حزب الدستور ندارم. این سقف خواسته‌های من است؛ چیزی فراتر از این نمی‌خواهم. در واقع من اصلاً نمی‌خواستم برای رهبری حزب نامزد شوم چرا که من سابقاً با مردم به طور مستقیم سروکار داشتم و مشکلاتشان را حل می‌کردم. اما این اعتماد جوانان به من و درخواستشان از من برای نامزد شدن تشویقم کرد که این کار را انجام دهم و به آرزویم که کمک به الدستور برای پیشبرد راهش در دنیای سیاست مصر رسیدم.»[۱]

منابع

ویرایش