هارون و دریای قصه‌ها

هارون و دریای قصه‌ها رمانی نوشته سلمان رشدی برای کودکان و نوجوانان است.

سلمان رشدی

گفتاوردهاویرایش

قطره‌اندیش گشته‌ای افسوس!
جهد کن در نجات اقیانوس.
شط به شط، جو به جو، بجو، دریاب
تا چه سرچشمه دارد این زهراب.
زنده و جاودانه دریا باد
که از آن هرچه زندگی ست بزاد.
  • صفحهٔ ۱۲۶ و۱۲۷
می‌تونی درختو بشکونی،
پایهٔ تختو بشکونی،
صخرهٔ سختو بشکونی،
پُشتِ منو
نمی‌تونی!
هوا رو هم عوض کنی،
کوها رو هم عوض کنی،
دنیا رو هم عوض کنی،
منو عوض
نمی‌کنی!
  • صفحهٔ ۱۸۱ و ۱۸۲

منابعویرایش

  • رشدی، سلمان. هارون و دریای قصه‌ها. ترجمه سینا سلیمی. ترجمهٔ آزاد اشعار اسماعیل خوئی. نشر باران. چاپ اول سوئد، ۱۹۹۵.ISBN ۹۱۸۸۲۹۶۴۶۶