نیکلای بردیایف

نیکلای بردیایف (۱۸۷۴ – ۱۹۴۸) فیلسوف اوکراینی.

گفتاوردها ویرایش

  • «آنچه در هر لحظهٔ زندگی نیاز داریم، پایان‌بخشی به دنیای کهنه و آغاز دنیایی نو است.»
    • The Beginning and the End (1947).