نیکاراگوئه

کشوری در آمریکای مرکزی

نیکاراگوئه/نیکاراگوآ با نام رسمی جمهوری نیکاراگوئه، بزرگترین کشور در باریکهٔ خاکی آمریکای مرکزی است.

درباره ویرایش

  • «پرچم   پرچم کنونی نیکاراگوآ در سال ۱۹۰۸ ابداع شد و یادآور پرچمی است که برای فدراسیون قدیمی ایالات متحدهٔ آمریکای مرکزی به‌کار می‌رفت . در وسط نوار سفیدرنگ پرچم این کشور آرم رسمی نیکاراگوآ نقش می‌گردد .  که شامل ۵ کوه آتشفشانی، یک کلاه آزادی و یک رنگین کمان است. در اطراف این اشکال، شعار جمهوری نیکاراگوآ، آمریکای مرکزی (Republica de Nicaragua, America Central) به صورت یک مثلث نوشته شده است.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع ویرایش

  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۲۳۵.