نپال

کشوری در جنوب آسیا

نپال با نام رسمی جمهوری دمکراتیک فدرال نپال، کشوری خشکی‌فراگرفتهٔ هیمالایی در آسیای جنوبی است.

درباره

ویرایش
  • «پرچم   در میان پرچم کشورهای گوناگون جهان، پرچم نپال غیرعادی شمرده می‌شود زیرا شکل هندسی آن با همهٔ آنان متفاوت است. پرچم نپال به شکل دو مثلث برهم سوار شده است و از قرن نوزدهم معمول شده است. حاشیهٔ این دو مثلث به رنگ آبی تیره به شکل نوار درآمده و وسط آن‌ها رنگ زعفرانی دارد. در مثلث بالایی تصویری از ماه و در مثلث پایینی تصویری از خورشید دیده می‌شود. تا قبل از سال ۱۹۶۲ میلادی، ماه و خورشید در روی این پرچم به شکل چهره‌هایی بود که در آن‌ها چشم و دهان وجود داشت   ولی از این سال به بعد علایم کنونی جای چهره‌ها را گرفت.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع

ویرایش
  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۲۳۱.