نعمت گنابادی

نعمت گنابادی (قاضی …) از شاعران قرن دهم هجری قمری است.

اشعارویرایش

پی به کوی دلبر ابروکمانی برده‌ام

خانهٔ او را نمی‌دانم گمانی برده‌ام.

منابعویرایش

(از تحفهٔ سامی ص ۱۶۹) (فرهنگ سخنوران).