باز کردن منو اصلی

نعمت گنابادی (قاضی …) از شاعران قرن دهم هجری قمری است.

اشعارویرایش

پی به کوی دلبر ابروکمانی برده‌ام

خانهٔ او را نمی‌دانم گمانی برده‌ام.

منابعویرایش

(از تحفهٔ سامی ص ۱۶۹) (فرهنگ سخنوران).