نروژ

کشوری در شمال قارهٔ اروپا

نروژ با نام رسمی پادشاهی نروژ، کشوری مستقل و با حکومتی مرکزی پادشاهی است که در غرب شبه‌جزیرهٔ اسکاندویناوی جای دارد.

درباره

ویرایش
  • «پرچم  : پرچم کشور نروژ همانند سایر کشورهای اسکاندیناوی به صورت پرچم صلیب‌دار است. از سال ۱۳۸۱م تا ۱۸۱۴م نروژی‌ها پرچم دانمارک را به کار می‌بردند که دارای صلیبی سفید بر زمینه‌ای قرمز است. با استقلال نروژ در سال ۱۹۰۵م، نروژی‌ها بر پرچم دانمارک یک صلیب آبی‌رنگ نیز افزودند تا هم حاکمیت خویش را نشان دهند و هم از پرچم دانمارک متمایز باشد.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع

ویرایش
  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۲۳۱.