نجوا برکات

نجوا برکات (۱۹۶۶) نویسندۀ لبنانی است.

گفتاوردهاویرایش

  • «تخیّل ، بر آنچه که اعتقاد دارم ، همچون نمکِ بشری است ، و داستان ها سوختِ تخیّل است. رُمان داستان می گوید ، و همچنین فیلمِ سینمایی ، نمایشنامه و موسیقی و ... .» [۱]

منابعویرایش