نثاری تونی (؟ - ۱۵۶۰م) شاعر فارسی‌زبان در سدهٔ دهم قمری بود.

گفتاوردها ویرایش

  • «اگر محراب طاق ابروی روی تو تباه بودی/نگشتی فوت تا صبح قیامت یک خمار از من.»[۱]
  • ای گرد کوی یار دمی از هوا نشین/مهمان مردمان شو در دیده‌ها نشین//ای تیر یار از نظرش چون فتاده‌ای /ما هم فتاده‌ایم به پهلوی ما نشین.»[۲]

منابع ویرایش