نام‌گذاری فرزند

مراسم نام‌گذاری فرزند رویدادی است که به نوزاد، جوان یا فرد بزرگسالی نام یا نام‌هایی داده می‌شود. زمان آن می‌تواند از چندروز پس از تولد تا چندماه و چندسال متفاوت باشد. برخی از این مراسم دارای اهمیت فرهنگی یا مذهبی است.

دربارهویرایش

  • «حق فرزند بر پدر آن است که نام نیک و زیبا براونهند ودربلوغ او را همسری دهد وبه او نوشتن بیاموزد.»
  • «اولین هدیه وعطای هریک از شما به فرزندتان، نام نیکو و اسم خوب و زبیایی است که به او اختصاص می‌دهید.»
  • «خوشایندترین نام‌ها در پیشگاه خداوند متعال عبدالله و عبدالرحمان است.»
  • «فرزند خویش را پیش از تولد نامگذاری کنید. هرگاه نمی دانید پسر است یا دختر، آنان را به تناسب مرد و زن بودن، نامگذاری کنید چرا که مردم در هنگامهٔ قیامت به نام‌های خویش خوانده می‌شوند و فرزندی که سقط شده باشد و نامی برای او تعیین نکرده باشند، در روز قیامت از پدر مؤاخذه خواهد کرد.»
  • «راست‌ترین نامها نامی است که دلالت بر بندگی خدا کند؛ مانند عبدالله و بهترین نامها نام پیامبران است.»
  • «روز قیامت شما را با نامهای خود و پدرانتان صدا می‌زنند، پس نامهای نیک برگزینید».