ناصر فریادشیران

ناصر فریادشیران بازیکن و مربی فوتبال ایرانی.

دارای منبعویرایش

  • «سمت قطبی در تیم ملی غصبی است.»
  • همشهری جوان، سال پنجم، شماره ۲۳۰، ۴ مهر ۱۳۸۸
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ