ناصرالدین‌شاه آکتور سینما

فیلمی از محسن مخملباف

ناصرالدین‌شاه آکتور سینما با عنوان فرعی روزی روزگاری سینما در سال ۱۳۷۰ توسط محسن مخملباف ساخته شد.

کارگردان و فیلمنامه‌نویس محسن مخملباف.


گاو بودن چه دشوار است. ناصرالدین شاه


گفتاورد‌هاویرایش

ناصرالدین شاهویرایش

  • گاو بودن چه دشوار است.

گفتگوهاویرایش

ناصرالدین شاه: آخر چرا گاو؟! کجای ما به گاو می رود؟!.
عکاس باشی: اگر حس بگیرید همه جایتان، این درس اول بازیگریست.
ناصرالدین شاه: گاو بودن چه دشوار است.

بازیگرانویرایش


پیوند به بیرونویرایش

الگو:فیلم‌های محسن مخملباف