میخائیل خودورکوفسکی

مهندس و سیاست‌مدار روسی

میخائیل خودورکوفسکی (۱۹۶۳) سرمایه‌دار روسی.

گفتاوردها ویرایش

  • «پس از الحاق کریمه من در اوکراین سخنرانی کردم و گفتم این عمل کاملاً غیرقانونی است. اینگونه رفتار کردن در دنیای مدرن ممکن نیست. چیزی که اتفاق افتاده، به هرحال روی داده است. این مشکل زمانبر است. بله، این معضل بزرگی از دیدگاه اوکراین و دیدگاه جامعه جهانی به شمار می‌آید. مشخصا برای روسیه الحاق کریمه بی بازگشت است. ما در برابر عمل انجام شده قرار داریم. دولتی که به حل این مسئله خواهد پرداخت نیازمند اجازه جامعه است. این تنها پس از برگزاری نخستین انتخابات ممکن است. من دیدگاه خودم را در اینباره دارم؛ ولی می‌دانم در دوران گذار این قابل حل نخواهد بود.»[۱]
  • «در روسیه، متأسفانه یک سنت قوی رهبری استبدادی وجود دارد و مردم می‌ترسند در اینباره صادقانه حرف بزنند حتی در خانه‌ها. هیچ‌کس حقیقت را به جامعه‌شناسان و به موسسات نظرسنجی نمی‌گوید. زیرا همه به آنها مشکوکند و در برخی موارد این ترس کاملاً موجه است.»[۲]

منابع ویرایش