مکرم عبید (۱۳۰۷ هـ / ۱۸۸۹ - ۱۳۸۰ هـ /۱۹۶۱) وزیر اقتصاد مصر و از اندیشمندان مصر در دههٔ پنجاه.

گفتاوردهاویرایش

  • «کسی که بر دیگری پیروز می‌شود، قوی است، امّا کسی که بر خود پیروز می‌شود قوی تر است.»[۱]

منابعویرایش