موصل

شهری در عراق

موصل از شهرهای عراق.

Mosul Grand Mosque.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «شهرهای بزرگِ دنیا سه تاست: نیشابور که دروازهٔ شرق است، و دمشق که دروازهٔ غرب و موصل، که روندهٔ این دو جهت ناگریز از گذر آن است.»[۱]
    • ضرب‌المثل کهن رایج در خاورمیانه
  • «این کهن‌شهر ستبر و تنومند، استوار و شکوهمند است؛ با زمان همپایی دیرین دارد و در رویارویی با نو به نو فتنه‌ها آمادگی پیشین. برج‌هایش از فرط نزدیکی به یکدیگر، انتظامی نزدیک به پیوستگی دارد…»

وابستهویرایش

  1. بلاد الدنیا العظام ثلاثة، نیسابور لأنها باب الشرق، ودمشق لأنها باب الغرب والموصل لأن القاصد إلی الجهتین قل ما لا یمر بها
  2. سفرنامهٔ ابن جبیر. ترجمهٔ پرویز اتابکی. مشهد: مؤسسهٔ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۰. ۲۸۶.