باز کردن منو اصلی

مهناز بدیهیان شاعر و نویسندۀ ایرانی.

گفتاوردهاویرایش

  • دوستت دارم رازی بود که نگفتیم
آرزو رازی بود
که بر ملا نکردیم
و زندگی رازی مبهم
که هیچکس آنرا نشناخت
بر لبانم رازیست
که با فریاد روی خاطراتم یخ بسته
و این عمر رازناک
چه آرام ، آرام از کنارمان می گذرد
و می پیوندد به ریشه های پر گوی خاک
تنهایم بگذار
و از روی لبانم همچون رازی بر ملا شو
و از روی قلبم. [۱]

منابعویرایش