مهدی‌قلی هدایت

(تغییرمسیر از مهدی قلی هدایت)
مهدی‌قلی هدایت

مهدی‌قلی هدایت (۱۲۴۳ تهران - ۱۳۳۴ تهران) نخست‌وزیر ایران در دوره رضاشاه پهلوی بود.

کتاب خاطرات و خطراتویرایش

  • «مَثَل ما مَثَل آن دهقان است که مادیان خود را برای مُخَل برد و پنج هزار هم داد؛ مخل به راه عوضی رفت، دهقان با تاسف برمی‌گشت. آشنایی رسید، گفت اگور باشد. گفت: «من پنج هزار و مادیانم… قرضی داشتیم، رفتیم ادا کردیم و آمدیم.
    • ص. ۳۶۵
  • «اگر بعضی حکایات منضمه، مستقیمن به شرح احوال مربوط نیست، باز به وجهی اصطکاک دارد و خالی از فوایدی نیست. قدری رنگ‌ورویی به مطلب می‌دهد».
    • ص. ۵۱۲

اشعارویرایش

این جهان چون موزه است ای هوشیار      سعی کن در موزه آثاری گذار
آخر از موزه برون خواهی شدن      وان اثر چندی بماند یادگار
  • ص. ۱۱۰

منابعویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
  • هدایت، مهدی‌قلی (مخبرالسلطنه). خاطرات و خطرات. چاپ دوم. تهران: انتشارات زوار، ۱۳۴۴.