منینگ کلارک

بازیکن کریکت و تاریخ‌نگار استرالیایی

چارلز منینگ هوپ کلارک (۳ مارس ۱۹۱۵، سیدنی – ۲۳ مه ۱۹۹۱، کانبرا) تاریخ‌نگار استرالیایی بود.

گفتاوردها ویرایش

  • «مادرم از یک خانوادهٔ اشرافی قدیمی بود که در استرالیا به مقامات عالی رسیده بودند؛ پدرم وابسته به یک خانوادهٔ کارگری مقیم لندن بود که بعداً در سیدنی رحل اقامت افکنده بودند… در رگ‌هایم، خون تضاد میان مهاجران و بومیان، میان استرالیایی‌هایی بریتانیایی و استرالیایی‌ها، میان ایجاد کشوری به صورت نسجهٔ بدل دنیای قدیم و پرورش افراد استرالیایی با احساسات ملی، میان غریب بودن در باطن و یک دینکم اُسی [Dinkum aussie] بودن در جریان بود.»[۱]
  • «تاریخ‌نویس را مانند یک پیامبر در ذهنم مجسم می‌کنم… منظورم از پیامبر کسی نیست که بتواند رویدادهای آینده را پیشگویی یا پیش‌بینی کند، بلکه تقریباً منظورم معنای تحت‌اللفظی کلمه است، یعنی کسی که می‌تواند از جانب نسلش سخن بگوید. او این کار را با بیان داستانی دربارهٔ گذشته انجام می‌دهد. او داستان را با خلق صحنه‌هایی که دربردارندهٔ نکته‌هایی دربارهٔ زندگی است بیان می‌کند و به خوانندگان یا شنوندگانش برای درک چگونگی زندکی کمک می‌کند… همهٔ تاریخ‌نویسان بزرگ مانند پیامبران عهد عتیق می‌نویسند.»[۱]

منابع ویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ هیوز-وارینگتن، مارنی. «چارلز منینگ هوپ کلارک». در Fifty Key Thinkers on History [پنجاه متفکر کلیدی در زمینهٔ تاریخ]. ترجمهٔ محمدرضا بدیعی. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۲۰۰۰. ۶۷. شابک ‎۹۷۸۹۶۴۰۰۱۱۰۴۱.