ملی‌گرایی

اندیشۀ سیاسی

ملی‌گرایی، ملت‌باوری، یا ناسیونالیسم (به انگلیسی: Nationalism) نوعی آگاهی جمعی است، یعنی آگاهی به تعلق به ملت که آنرا «آگاهی ملی» می‌خوانند. آگاهی ملی، اغلب پدیدآورنده حس وفاداری، شور، و دلبستگی افراد به عناصر تشکیل‌دهنده ملت (نژاد، زبان، سنت‌ها و عادت‌ها، ارزش‌های اجتماعی، اخلاقی، و به طور کلی فرهنگ) است و گاه موجب بزرگداشت مبالغه‌آمیز از آنها و اعتقاد به برتری این مظاهر بر مظاهر ملی دیگر ملت‌هامی‌شود.

درباره ویرایش

  • «به نظرم پوپولیسم و ملی‌گرایی نیروهای خطرناکی هستند. زیرا اساس آن‌ها نه افراط گرایی که نفرت از دیگری است. بین افتخار کردن به هویتتان و نپذیرفتن افرادی که در همسایگی شما زندگی می‌کنند تفاوت وجود دارد.»

منابع ویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ