مغولستان

کشوری در آسیای شرقی

مغولستان کشوری خشکی‌فراگرفته در آسیای شرقی با حکومتی مرکزی و دولتی مستقل است.

دربارهویرایش

  • «پرچم کنونی  :پرچم مغولستان از نوارهای عمودی آبی و قرمز تشکیل شده است . رنگ قرمزرنگ کمونیستم بر بالای سمبل سنتی مغولستان نقش بسته است. نام این سمبل سویونیو است که سمبل آزادی و استقلال شمرده می‌شود. این پرچم در سال ۱۹۴۴ طرح شده است.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابعویرایش

  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۲۲۰.