روزنامه

انتشار برنامه ریزی شده‌ای حاوی اخبارِ رویدادها، مقالات، ویژگی‌ها، سرمقاله‌ها و تبلیغات
(تغییرمسیر از مطبوعات)

روزنامه نشریه‌ای پیاپی است که دربرگیرندهٔ اخبار دربارهٔ رویدادهای کنونی، مقالات گوناگون آگاهی‌دهنده دربارهٔ سیاست، ورزش، هنر و همچنین تبلیغات می‌باشد.

درباره

ویرایش
  • «روزنامه، منعکس‌کنندهٔ وضع عمومی کشور و تب‌سنج جامعه است.»
  • «وقتی در بستر مرگ هستم، از خدا می‌خواهم که آخرین لحظه روشنگری را به من بسپارد تا به مطبوعات خطاب کنم و به آنها بگویم: همه شما حرامزاده هستید.»

منابع

ویرایش
  1. «حوصله بشریت سرآمده است». روزنامهٔ ایران، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴. 
  2. «94306». citas.in.