مصطفی سیدهاشمی

سیاست‌مدار ایرانی

مصطفی سیدهاشمی (زاده ۱۳۳۲ مراغه) سیاستمدار ایرانی؛ نماینده مراغه و عجب شیر در مجالس چهارم، پنجم، ششم و هفتم و عضو کمسیسون صنایع و کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس هفتم.

گفتاوردهاویرایش

  • «ترور اندیشه‌ها، شخصیت‌ها، تهدید مخالف و تضعیف رأی عمومی، ترسناکترین و مردودترین حربه‌های حکومتی ادوار گذشته و از مهمترین شاخص‌های رفتار انسان بدوی بوده است. انسان امروزی با نکته‌سنجی و ریزبینی دقیق خود، واقعه و هر پیشامدی را مورد کشف و جراحی قرار می‌دهد و عیناً در بطن متقن حوادث قرار گرفته و سهم فهم خود را بهره می‌گیرد».[۱]

منابعویرایش