مصطفی سویف (۱۹۲۴-۲۰۱۶) روانشناس و نویسنده مصری.

گفتاوردها

ویرایش
  • «هیچ اثر هنری نیست مگر آنکه گذشته‌ای در خودِ صاحب اثر دارد». [۱]

منابع

ویرایش