مصطفی سویف

مصطفی سویف (۱۹۲۴) روانشناس و نویسنده مصری.

گفتاوردهاویرایش

  • «هیچ اثر هنری نیست مگر آنکه گذشته‌ای در خودِ صاحب اثر دارد». [۱]

منابعویرایش