سفر

(تغییرمسیر از مسافرت)

مسافرت به جابه‌جایی انسان از محلی به محلی دیگر به هرمنظوری یا هرمدتی گفته می‌شود. این جابه‌جایی می‌تواند با وسیله یا بدون هیچ وسیلهٔ حمل و نقلی صورت گیرد.

گفتاوردهاویرایش

  • «سفر، پاره‌ای از رنج و دشواری است». (به عربی: السفر قطعة من عذاب)
  • «زندگی یک سفر است نه یک مقصد.»
  • «مشکلات سفر بهترین و ورزیده‌ترین مفتّش سلیقه‌های مستتر و عادات فروپوشیده است و بدی‌ها و خوبی‌ها، سازگاری‌ها و ناسازواری‌های مردم را برملا می‌کند. پسر و دختر جوانی که به سفر دور و دراز چندماهه می‌روند در پایان سفر یهتر از هر عمه و خاله‌ای می‌دانند که آیا می‌توانند سفر زندگی را نیز با هم ادامه دهند یا نه؟»

منابعویرایش

  1. http://fa.euronews.com/2014/07/31/ellen-macarthur-making-waves-on-a-journey-to-a-regenerative-circular-economy
  2. سعیدی سیرجانی، علی‌اکبر. (1352). آشوب یادها (2). یغما، شماره 10 (پیاپی 304)، ص 603.