مریم امیرجلالی

بازیگر ایرانی

مریم امیرجلالی (۱۹۴۷) بازیگر ایرانی.

گفتاوردها ویرایش

  • «یک واقعیتی وجود دارد و باید به آن واقعیت، مثبت نگاه کرد. وقتی به این موضوع توجه کنیم که در نهایت انسان از این دنیا می‌رود'، سعی می‌کنیم انسانیت را در حقِّ همه تمام کنیم.»
    • مجلة موفقیت، شماره ۳۲۳، مارس ۲۰۱۶، ص۶۲