مرید برغوثی

مرید البرغوثی (۱۹۴۴) شاعر فلسطینی.

Mourid Barghouti.JPG

گفتاوردهاویرایش

  • «زندگی، پیچیدگی بر سادگی است.»[۱]

منابعویرایش