مرهم فیلمی ایرانی به کارگردانی علیرضا داوودنژاد محصول سال ۱۳۸۹ است.

گفتگوها ویرایش

عزیز: یک سؤال میخوام ازت بپرسم !! اگه ناراحت نمیشی بپرسم؟
مریم: چیه؟
عزیز: اون موقع که پلیس اومد آنقدر ترسیدی چی تو کیفت بود؟
مریم: پایپ
عزیز: پایپ چیه؟
مریم: پایپ یک چیزیه که باهاش شیشه میکشن.
عزیز: شیشه چیه؟ مگه شیشه کشیدنیه؟
مریم: آره شیشه کشیدنیه، عین نبات
عزیز: نباتُ که نمیکشن؟
مریم: چرا عزیز یک مدل جدیدش اومده خارجیه. خوردش می کنن، میریزنش تو پایپ، زیرشُ داغ میکنن، اون بخار میکنه ، .... میکشنش
عزیز: یه چیزایی شنیده بودم.
مریم: چی شنیده بودی؟
عزیز: تو هیچ عطاری پیدا نمیشه.
مریم: پس کجا پیدا میشه؟
عزیز: همون جا که تو میری بخری.
مریم: خوب پس … حالا بازم میخوای بیایی؟
عزیز: آره می آم تا اذییتت نکنن، مزاحمت نشن.
مریم: البته اگه با این چادر چاقچورت بهم بفروشن.
عزیز: می فروشن. خوبم می فروشن . .... این نبات خارجی که تو می‌کشی خاصیتش چیه؟
مریم: خاصیتش …؟ عزیز خاصیتش اینه که تو رو از این دنیای بدبختی میکشه بیرون.
عزیز: زحمت کشیدی …
مریم: یعنی چی؟
عزیز: خودت باید مشکلات خودتُ حل کنی. نه اینکه بزنی بری بیرون.
مریم: عزیز نصیحت؟
عزیز: نصیحت نه .. نصیحت نه من خودم یکی رو می خوام نصیحتم کنه.

پیوند به بیرون ویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ