محمد ماغوط

شاعر سوری

محمد ماغوط(۱۹۳۴ - ۲۰۰۶) شاعر و نویسنده اهل سوریه.

Magout.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «اگر خواهی شاعری بزرگ شوی، باید صادق باشی؛ و برای اینکه صادق باشی، باید آزاده باشی؛ و برای اینکه آزاده باشی باید زندگی کنی، و برای اینکه زندگی کنی، باید خاموش باشی .»[۱]