محمد حسین هیکل

ژورنالیست و نویسنده مصری

با محمد حسنین هیكل اشتباه نشود.

محمد حسین هیکل (۱۳۰۵ هـ / ۱۸۸۸ - ۱۳۷۶ هـ / ۱۹۵۶م) شاعر وادیب وسیاستمدار مصری.

گفتاوردها

ویرایش
  • «عقل‌های بزرگ به دنبال افکار اند، عقل‌های شکوفا دربارهٔ رویدادها بحث می‌کند و عقل‌های کوچک طفیلِ امور مردم می‌شود.» [۱]

منابع

ویرایش