مهدی (خلیفه)

(تغییرمسیر از محمد بن منصور مهدی)

ابوعبدالله محمد مهدی (۷۴۵ م /۱۲۵ ق - ۷۸۵ م /۱۶۹ ق) سومین خلیفهٔ عبّاسی.

گفتاوردهاویرایش

  • «نرم خوی دور از ناتوانی، و نیرومندِ دور از خشونت باش.»