محمد بن عبدالله طاهر

محمّد بن عبدالله طاهر.

گفتاوردهاویرایش

  • «به خدا هیچ صاحبِ حقّی خوار نشود، هر چند جهانی علیه او برخیزد؛ و هیچ اهلِ باطلی عزّت نیابد، گر چه ماه و آفتاب از جبینش بتابد.»
    • از «لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء» نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی، به اهتمام قاسم السامرائی، چاپ لیدن، ۱۹۷۸، بارگذاری شده در ویکی‌نبشتهٔ عربی