ابوبکر خوارزمی

(تغییرمسیر از محمد بن عباس خوارزمی)

ابوبکر خوارزمی نویسنده و شاعرِ عرب زبان ایرانی در سدۀ چهارم هجری.

گفتاوردهاویرایش

  • « بخشنده اوست که آزادگان را بخشنده باشد و بزرگوار اوست که دینارش را کوچک بشمارد.»