محمدعلی سعدایی

سیاستمدار ایرانی

محمدعلی سعدایی جهرمی (زاده ۱۳۳۴ شیراز، درگذشت ۱۳۸۷ تهران) سیاستمدار و کارشناس کشاورزی ایرانی.

گفتاوردهاویرایش

  • «چه رفتاری با خود کرده‌ایم که بیرونی‌ها را نیز بی‌اعتماد ساخته‌ایم، آیا رفتار ما با کسی که مردم دو بار او را به صدر نشاندند شایسته و روا بوده است؟ هرگاه باب طبع ما سخن نگفت سیلی تهمت و افتراء را به صورت او نشاندیم و هرگاه سخنش باب میل ما درآمد، تو گویی گذشته‌ای وجود ندارد. به‌راستی افکار عمومی در قبال این رفتارها چه قضاوتی بعمل می‌آورد؟ به‌راحتی و بی‌هیچ پرده‌پوشی مردم رادر انتخاب نمایندگانشان ناتوان معرفی می‌کنیم، بی‌تعارف قیم برای ایشان تعیین می‌کنیم. اگر کسی در مقام دفاع از حقوق ملت برآید او را کوتولهٔ سیاسی می‌خوانیم و همهٔ مملکت را در چند نفر خلاصه می‌کنیم و آن را نیز عین تدبیر حکومت‌داری می‌خوانیم و از همگان نیز می‌خواهیم به این روش‌ها تمکین کنند والا به خرابی ایمان متهمشان می‌کنیم که هیچ، حتی حضور قلب نماز مؤمنان را نیز هدف قرار می‌دهند.»[۱]

منابعویرایش